enEN
BLOG

Həmişə sizin üçün var

Sual-cavab

Ev> xəbər > Sual-cavab

Hava kompressoru üçün -40 ℃ temperaturda necə işləmək olar?

Time: 2022-01-28 10:28:14

1. Məqsəd

Preheat qazanının montaj prosesini standartlaşdırmaq üçün bu iş təlimatı xüsusi hazırlanmışdır.

 

2. Sahə

Bu məqalə dizel mobil hava kompressorlarının yığılması üçün şirkətin əvvəlcədən qızdırılan qazan prosesini nəzərdə tutur.

 

3. Məsuliyyətlər

3.1 Texniki şöbə montaj prosesinin formalaşdırılmasına və montaj prosesinə rəhbərlik etməyə cavabdehdir;

3.2 İstehsal şöbəsi konkret icraya cavabdehdir.

 

4. Prosedur

 

Məclis prosesi
kart
Məhsullar Dizel hava kompressoru
model Qazanı əvvəlcədən qızdırın Proses Adı Bölmə komponentinin quraşdırılması Production Team Vida vahidi
Yox Prosesin məzmunu və tələbləri Proses avadanlığı pics
1 Əvvəlcədən isitmə qazanını hazırlayın və istehsal xəttində göstərilən yerə köçürün. Şəkil 1 Allen açarı undefined
2 Hazırlanmış 185 cfm mobil hava kompressorunu açıq yerə qoyun. Şəkil 2
3 Bağlayıcıları hazırlayın və qazanı əvvəlcədən qızdırın. Şəkil 3
1. Qazanın əvvəlcədən qızdırılması
2. Elektrik kabelini və yağ borusu fitinqlərini əvvəlcədən qızdırın və süzün.
3. Filtr su borusu fitinqlərini əvvəlcədən qızdırın.
4. Alətlər və bərkidicilər (istifadəçi tərəfindən hazırlanmalıdır)
5. Qazanın yağ emiş borusunu əvvəlcədən qızdırın. (İstifadəçilər faktiki şərtlərə uyğun olaraq onları əvəz edə bilərlər)
6. Qazan su borusu fitinqlərini əvvəlcədən qızdırın. (İstifadəçi faktiki vəziyyətə görə seçim etməlidir)
4 Kompressorun hava çıxış lövhəsini çıxarın.
5 Plastik örtüyü çıxarmaq üçün düz tornavida istifadə edin və sökülmə zamanı onu qoparmamağa diqqət edin.
Hava çıxışı lövhəsi açıldığında cihazın üst qapağı bağlanmalıdır.
Hava çıxışı plitəsini açdıqdan sonra, əvvəlcədən qızdırılan qazanın quraşdırılması vəziyyəti Şəkil 6-da göstərilən vəziyyəti göstərir.
6 Əvvəlcədən isitmə qazanını müvafiq mövqeyə quraşdırın.
7 Hazırlanmış idarəetmə elektrik naqillərini sürətli birləşdiricinin naqil rejiminə uyğun olaraq ardıcıllıqla birləşdirin.
8 Əvvəlcədən isitmə qazanının idarəetmə xəttini batareyaya qoşun.
Və əvvəlcədən isitmə açarını məqbul bir yerə qoyun.
9 Əvvəlcədən qızdırılan qazanın dizel yağı emiş borusunu yağ çənində saxlanan yağ çıxışına birləşdirin.
Bu proses zamanı yağ emiş borusunun yağ çəninin dibinə qədər uzandığından əmin olun.
10 Yağ çəninin yağ çıxış borusunu əvvəlcədən qızdırılan qazanın yağ emiş borusuna birləşdirin.
11 Mühərrikin su çıxışı əvvəlcədən qızdırılan qazanın su girişi ilə bağlıdır.
Mühərrikin su girişi əvvəlcədən qızdırılan qazanın su çıxışı ilə bağlıdır.
12 Yuxarıda göstərilənlərin hamısı başa çatdıqdan sonra, əvvəlcədən isitmə qazanının quraşdırılması başa çatdırıla bilər.
Əvvəlcədən qızdırılan qazan işə salındıqdan sonra 3-8 dəqiqə söndürülməlidir, buna görə də əvvəlcədən isitmə funksiyasını tamamlayın.

İsti kateqoriyalar

whatsapp